Carretera Barcelona

Dipinto da 10/01/2016 a

Wallspot - setabcn -  - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls -
Wallspot - setabcn -  - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls -