Carretera Barcelona

Dipinto su

Wallspot - savf -  - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls - ,