Klay un the hood.

Painted on

Wallspot - Klay - Klay un the hood. - Barcelona - Parc de la Bederrida - Graffity - Legal Walls - Letters