gos blau

Pintat en

Wallspot - v de burro - gos blau - Barcelona - Agricultura - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració
Wallspot - v de burro - gos blau - Barcelona - Agricultura - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració