Tres Xemeneies - Sandrobedini

El Gallo Ciego

Wallspot - Sandrobedini - Tres Xemeneies - Sandrobedini - Barcelona - Tres Xemeneies - Graffity - Legal Walls - Altres