Carretera Barcelona

Pintat en

Wallspot - S.Waknine -  - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls - Il·lustració