Carretera Barcelona

Pintat per 17/01/2016 al

Wallspot - El Rughi -  - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls - Il·lustració