Forum Place - Bublegum

Pintat en

Wallspot - Bublegum - Forum Place - Bublegum - Barcelona - Forum Place - Graffity - Legal Walls - Il·lustració