Drassanes - Bublegum

Pintat en

Wallspot - Bublegum - Drassanes - Bublegum - Barcelona - Drassanes - Graffity - Legal Walls - Il·lustració