Caress

Pintat en

Wallspot - BDAY BOY ART - Caress - Barcelona - Parc de la Bederrida - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració
Wallspot - BDAY BOY ART - Caress - Barcelona - Parc de la Bederrida - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració
Wallspot - BDAY BOY ART - Caress - Barcelona - Parc de la Bederrida - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració
Wallspot - BDAY BOY ART - Caress - Barcelona - Parc de la Bederrida - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració
Wallspot - BDAY BOY ART - Caress - Barcelona - Parc de la Bederrida - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració