Carretera Barcelona

Pintat en

Wallspot - Aram'rah - Carretera Barcelona - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls - Il·lustració
Wallspot - Aram'rah - Carretera Barcelona - Barberà del Vallès - Carretera Barcelona - Graffity - Legal Walls - Il·lustració