lines dots

Pintat en

Wallspot - Angeltoren - lines dots - Barcelona - Agricultura - Graffity - Legal Walls - Lletres, Il·lustració